19/10/2020  יום שני הוסף לרשימת מועדפים  
משרד עורכי-דין, גישור ובוררות רונן סטי


גישורית התקליטור לניהול הליך הגישור
תקליטור גישורית הנו מערכת מידע אינטראקטיבית ראשונה
בארץ (וייתכן שגם בעולם) הנותנת בידי המגשר כלי עבודה
.מקצועי בזמן אמת לניהול מקצועי של הליך הגישור

התרומה הגדולה ביותר של התקליטור היא זמינות ההצעות"
להזמנה
והכלים היישומיים בזמן אמת - אלו מאפשרים למגשר לנהל הליך גישור מקצועי
"לשביעות רצונם של הצדדים

"עו"ד רונן סטי, העורך המקצועי של "גישורית

מציגה בדרך ידידותית את הדרך לניהול הליך גישור מקצועי  «  
מאפשרת ניווט קל ונח למידע הנדרש למשתמש  «  
ערכות מיוחדות למגשר  «  
ערכות מיוחדות לעורך-הדין המלווה לקוחותיו  «  
הסדרי גישור ודוגמאות  «  
כללי הדין, מילון מושגים מקצועי וספרות מקצועית  «  
החוק ותקנות הגישור  «  
גישורית בתוכנת Adobe Acrobat  «  
.תקליטור גישורית יראה אור במהלך שנת 2004
.ניתן להצטרף לרשימת המזמינים ללא התחייבות באתר
.מחיר תקליטור גישורית לתקופת זמן מוגבלת - 300 ₪ בצירוף מע"מ
להזמנה לחץ כאן
נ.ב. הוצאת תקליטור גישורית ותוכנו כפופים לשינויים ככל שהדבר יוחלט על-ידי העורך המקצועי
.ואין המידע בו או כל חלק ממנו מהווה ייעוץ או חוות דעת מכל מין וסוג כלשהו
.מומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי על-ידי גורם מוסמך בכל החלטה הכרוכה בהליך הגישור


ערכת המגשר
ערכת המגשר נערכה על פי שיטת 10 השלבים המוצגים בספר "דרך גישור להסכם" מאת עו"ד
רונן סטי, המהווה את הספר המקצועי והמנחה בארץ בתחום הגישור. ערכה זו פורשת בפני
המגשר את שלבי הגישור לפי סדרם בדרך המאפשרת דיון מתאים בכל שלב והשלמת מסמכי
הערכה בהתאם לקצב ההתקדמות בגישור. הערכה משלבת לכל אורכה הצעות וכלים יישומיים
בזמן אמת. ערכת המגשר מלווה בהסברים את כל אחד משלבי הגישור. בנוסף, פורשת הערכה
דרך מקצועית להכנת הליך הגישור והתמודדות עם התנגדויות הצדדים. שימוש בערכת המגשר
.אפשרי לכל מגשר אשר השתתף בקורס גישור בסיסי גם אם לא למד דווקא את שיטת 10 שלבים

ערכת עורך הדין בגישור
ערכת עורך-הדין בגישור מיועדת לכל עורך-דין הנדרש לקבל החלטה בדבר פנייה להליך גישור
ומעוניין בליווי מקצועי של לקוחותיו: מבחני התאמת מקרה לגישור, קריטריונים לבחירת מגשר
-מקצועי, דגשים בהכנת הלקוח וערכת ליווי משפטי בגישור יוצרים חבילה מקצועית עבור עורך
.הדין בגישור

ערכת הליווי המשפטי נערכה מנקודת ראות משפטית על-פי השיטה המקצועית של "דרך גישור
.להסכם", הספר המנחה בתחום מאת עו"ד רונן סטי

הסדרי גישור ודוגמאות
גישורית מביאה זו הפעם הראשונה דוגמאות להסדרי גישור רבים בתחומים שונים, לרבות הסדר
מאסטר" אשר מיושם בסיומם של סכסוכים מסחריים רבים המסייעים בידי המגשר ועורך-הדין"
.בגישור להפוך את שלב עריכת ההסכם לשלב נגיש ופשוט

עולם המידע - כללי הדין, מילון מושגים מקצועי וספרות מקצועית
גישורית עושה סדר בעולם המושגים הגישורי ומביאה בפני המשתמש מילון מושגים מקצועי חלוץ
.בתחום זה המקיף את המושגים השונים בעולם הגישור והמשא-ומתן
כמו-כן מרכזת גישורית את כללי הדין העדכניים ומפנה לספרות המקצועית ההולכת ומתפתחת
.בתחום חשוב זה

הדין
.תקליטור גישורית פורש בפני המגשר ועורך-הדין את כללי הדין הנוגעים להליך הגישור

Adobe Acrobat גישורית בתוכנת
המאפשרת ניווט ידידותי השומר על תכונות מידע Adobe Acrobat גישורית נערכה בתוכנת
גישורית וללא שינוי בהם. מסמכי גישורית ניתנים לעיון, הדפסה והשלמת פרטים ידנית בערכות
.המגשר ועורך הדין במהלך הגישור

גישורית הנה הערכה המקצועית האינטראקטיבית הראשונה בארץ (וייתכן שגם בעולם) בתחום
.הגישור אשר פורצת דרך בתחום מרתק זה המחייב שליטה מקצועית בזמן אמת





















אודות משרדנו   
?גישור - מדוע ומתי   
גישור מקצועי   
עורך הדין וגישור   
גישור עסקי   
גישור, מקרקעין ובניה   
הליך הבוררות   
משפט עסקי   
קורסים והשתלמויות   
מאמרים מקצועיים   
מוצרים   
קישורים   
גישור ובוררות   
בוררות   

כל הזכויות שמורות 2002 - 2009 © גישור ובוררות - עו"ד רונן סטי
בניית אתרים Guru4rent פותח ע"י

עמוד הבית פורומים מאמרים מקצועים מועדון מקצועי עץ הזית צור קשר